Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach

Komunikat

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach informuje:

Od 1 stycznia   2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka  i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli  i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Zaświadczenia nie wymagane są od osób  będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

Wniosek wraz z kserokopią dowodu osobistego (oryginał do wglądu) , zaświadczeniem lekarskim oraz oryginałem skróconego aktu urodzenia dziecka należy składać  w pok. nr  37 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach, ul. Staszowska 15.
W przypadku, gdy jedno z rodziców ma miejsce zamieszkania w innej gminie, należy dołączyć zaświadczenie, że osoba nie ubiegała się o świadczenia rodzinne w OPS ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Więcej artykułów…