Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RYTWIANY

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RYTWIANY


   Wraz z wystąpieniem pierwszych opadów śniegu i śniegu z deszczem nastąpiło zaśniezenie i oblodzenie chodników stwarzające niebezpieczeństwo dla przechodniów. W związku z tym apeluję do mieszkańców Gminy Rytwiany, o obowiązkowe i należyte odśnieżanie chodników przyległegłych do własnych posesji.

   Przypominam, że obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r Nr 236 poz 2008 z późno zmianami), który mówi, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez uprzątnięcie błota śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Wójt Gminy Rytwiany
Grzegorz Forkasiewicz

 

 

Więcej artykułów…