Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Tanecznym Krokiem”


Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu pn. „Tanecznym Krokiem”


Dnia 14 lutego 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach a  Samorządem Województwa Świętokrzyskiego dotycząca dofinansowania projektu pn. "Tanecznym Krokiem".

Całkowity koszt projektu : 6 243,07 zł
Kwota dofinansowania : 4 164,76 zł

Projekt  „ Tanecznym Krokiem” został pozytywnie rozpatrzony w ramach Programu, osi 4 „Leader” działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów.

Celem operacji jest:
Możliwość rozwijania zdolności tanecznych dzieci i młodzieży z gmin objętych obszarem LGD, poprzez zorganizowanie warsztatów tanecznych z zakresu tańca nowoczesnego, polskich tańców ludowych oraz tańca klasycznego.

Cele zawarte w projekcie są zgodne z celem ogólnym pierwszym i drugim LSR tj.” Rekreacja, integracja i rozwój mieszkańców LGD – Dorzecze Wisły”, „ Wzrost jakości oferty kulturalnej obszaru LGD – Dorzecze Wisły” oraz celem szczegółowym „ Atrakcyjna dla mieszkańców oferta kulturalna, rekreacyjna obszaru LGD”. W głównej mierze cele te zapewniają dzieciom i młodzieży z obszary LGD dostęp do szerokiej integracji lokalnej oraz kulturalnej. Cykliczne działania prowadzone w ramach projektu będą pobudzać i rozwijać aktywność osób uczestniczących w warsztatach. Poprzez naukę tańców narodowych beneficjenci poszerzą swoją wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego swojego regionu. Częste kontakty z rówieśnikami staną się doskonałą okazją do nawiązania nowych przyjaźni.

Zapraszamy Wszystkich chętnych do udziału w warsztatach, które odbywają się w każdą środę w godzinach 15.30 -18.30 w Gminnym Centrum Kultury w Rytwianach
ul. Szkolna 1

 

Źródło: Gminne Centrum Kultury w Rytwianach

 

 

Więcej artykułów…