Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZAPROSZENIE NA XXXVIII SESJĘ RADY GMINY

ZAPROSZENIE NA XXXVIII SESJĘ RADY GMINY
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm)
z w o ł u j ę
XXXVIII -sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 27 czerwca 2013r. /czwartek/ o godzinie 11.00
w siedzibie Urzędu Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2013-2027.
  5. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok.
  6. Interpelacje i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Więcej artykułów…