Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Regionalizm tworzą mieszkańcy

Regionalizm tworzą mieszkańcy

W ramach Koła Dziedzictwa Lokalnego i współpracy z biblioteką zorganizowano spotkanie z miejscowymi twórcami regionalizmu. Regionalizm tworzą mieszkańcy. Wszyscy, którzy przybyli, aby poznawać i ukochać bardziej swoją ,, Małą Ojczyznę" po wejściu do sali zauważyli bogatą wystawę rzeźb p. Z. Pszczoły, wystawę książek brata Wenantego Krzysztofa oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w bogatych strojach ludowych.


Po przywitaniu uczniowie przedstawili twórczość ks. K. Lechowicza (brata Wenantego Krzysztofa) oraz odczytali legendę o powstaniu kościoła. Poprosili księdza, jako proboszcza parafii, o przedstawienie perły Strzegomskiej Ziemi - zabytkowej drewnianej świątyni. Ksiądz Proboszcz, nawiązując do legendy o początkach świątyni przedstawionej przez młodzież, przytoczył zapis z kroniki parafialnej, z którego wynikało, że ktoś wywodził nazwę Strzegom od bystrych oczu Strzegomian, które wszystko zauważały. Pochwalił młodzież, że wbrew przysłowiu „cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”-interesuje się historią i lokalnym dziedzictwem. Przytoczył następnie fakty z historii budowy świątyni, jej powiększania, wyposażania, walki o przetrwanie zabytku, staraniach w tym względzie ubogiej wspólnoty. Przedstawił osiągnięcia gruntownej i kompleksowej renowacji świątyni z ostatnich lat. Uczestnicy spotkania mieli możliwość oglądać kronikę parafialną i stare zdjęcia kościoła. Ksiądz Proboszcz żartował, że skoro został zaproszony na spotkanie regionalne, to znaczy, że z „ptoka” stał się już „krzokiem”, jako, że ludzie dzielą się na „pnioki”, czyli zasiedziali od pokoleń na terenie. „Krzoki”- mieszkający dłuższy czas i „ptoki”- chwilowi mieszkańcy. Wspomniał także o swojej wcześniejszej pracy, miejscach pobytu w różnych częściach kraju, zamiłowania do kamiennych kościołów i tym paradoksie, że przyszło mu wraz z ludźmi dobrej woli odnowić drewniany kościół, któremu udało się przywrócić dawną świetność, nawet ją wzbogacając.

Wspaniałym sposobem na realizację własnych i młodzieńczych marzeń jest sztuka ludowa. Przykładem tego może posłużyć osoba p. Z. Pszczoły, rzeźbiarza. Tworzy on swe rzeźby w różnego rodzaju drewnie, są to figury najczęściej przedstawiające postacie świętych. Niejednokrotnie jego rzeźby brały udział w wystawach regionalnych, czego dowodem są informacje w gazetach, podziękowania i opowiadania ludzi uczestniczących w nich.
Muzyka łagodzi obyczaje, kształtuje nasz gust, przynosi ukojenie naszej duszy, pomaga w trudnych momentach naszego życia. Wśród mieszkańców mamy również muzyków. Przedstawicielem jej jest p. Jacek Reczko, który muzykuje od wielu lat, wraz ze swoim zespołem tworzy muzykę dla potrzeb rozrywkowych. Rodzina umuzykalniona od pokoleń. Jej członkowie grali na różnych instrumentach: dziadek Leon na skrzypcach, ojciec na perkusji, wuj na akordeonie, a on na kibordzie i perkusji. Uczniowie mogli obejrzeć z bliska instrumenty, które są warsztatem jego pracy i pasji.
Namacalnym dowodem regionalizmu są panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które przybyły na spotkanie w strojach ludowych. Przybliżyły działalność swojej organizacji i interesująco opowiadały o tym jak powstało stowarzyszenie i jakie są jego cele. Koło Gospodyń z Mucharzewa reprezentowały: p. Z. Dyl i p. F. Śledź, zaś Strzegom: p. S. Wąsik i p. M. Ambroziak. W regionaliźmie chodzi o podtrzymywanie i kultywowanie wartości tkwiących we własnym środowisku organizowanie takich spotkań temu właśnie służy.
Organizatorzy spotkania : B. Dynak, U. Suska

Źródło: PSP w Strzegomiu

 

 

 

Więcej artykułów…