Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Segregacja w praktyce czyli krótki poradnik mieszkańca

Wytyczne Ministerstwa Środowiska
w sprawie segregacji odpadów komunalnych

SEGREGACJA W PRAKTYCE
czyli krótki poradnik mieszkańca


Od 1 lipca 2013 obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pomimo, że dość oczywistym wydaje się fakt, do jakich pojemników powinnyśmy wyrzucać odpady to często nasza wiedza ogranicza się do kliku podstawowych rodzajów odpadów. Dla przykładu, karton po mleku często trafia do pojemnika na papier, mimo że należy go wyrzucić do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale.

Ministerstwo Środowiska w celu ułatwienia segregacji sporządziło przejrzystą listę odpadów, jakie klasyfikują się dla danej grupy oraz odpadów, których nie powinniśmy umieszczać w danych pojemnikach.
 

PAPIER

Odpady papierowe
- opakowania z papieru lub tektury
- gazety i czasopisma,
- katalogi, prospekty, foldery,
- papier szkolny i biurowy,
- książki i zeszyty,
- torebki papierowe,
- papier pakowy.

Nie są odpadem papierowym
- papier powlekany folią i kalkę,
- kartony po mleku i napojach,
- pieluchy jednorazowe i podpaski,
- pampersy i podkładki,
- worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
- tapety,
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 TWORZYWO SZTUCZNE I METALE

Odpady z tworzyw sztucznych i metali
- butelki po napojach,
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
- opakowania po produktach spożywczych,
- plastikowe zakrętki,
- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
styropian,
- puszki po napojach, sokach,
- puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
- złom żelazny i metale kolorowe,
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
- folia aluminiowa,
- kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Nie są odpadem z tworzyw sztucznych i metali
- strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).


SZKŁO OPAKOWANIOWE

Odpady ze szkła opakowaniowego
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
- butelki po napojach alkoholowych,
- szklane opakowania po kosmetykach.

Nie są odpadem ze szkła opakowaniowego
- szkło stołowe – żaroodporne,
- ceramika, doniczki,
- znicze z zawartością wosku,
- żarówki i świetlówki,
- szkło kryształowe,
- reflektory,
- nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
- termometry i strzykawki,
- monitory i lampy telewizyjne,
- szyby okienne i zbrojone,
- szyby samochodowe,
- lustra i witraże,
- fajans i porcelana,
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

Czy wiesz, że:
statystyczny mieszkanie pozbywa się rocznie około:

80 kg odpadów spożywczych,
47 kg papieru,
20 kg szkła,
9 kg metalu.

 

LISTA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZBIERANYCH W PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

Odpady przeznaczone do selektywnych punktów zbiórki

- odpady poremontowe i budowlane,
- odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, itp.),
- zużyte baterie i akumulatory,
- przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.,
- opony,
- odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

Dodatkowe wytyczne:

  • wszystkie pozostałe odpady należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane,
  • wyrzucaj opakowania szklane w całości - nie rozbijaj ich,
  • butelki wyrzucaj bez nakrętek,
  • jeżeli jest taka możliwość, staraj się zgniatać odpady, aby zmniejszyć ich objętość,
  • sprawdzaj oznaczenie opakowania, znajdziesz tam informację jak należy z nim postąpić po zużyciu zawartości,
  • segregując odpady zapewnisz sobie niższą stawkę opłaty za ich odbiór.

Źródło: Ministerstwo Środowiska - wytyczne ministerstwa środowiska w sprawie segregacji odpadow komunalnych

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…