Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zagospodarowanie terenu wokół zamku - II etap.

 Zagospodarowanie terenu wokół zamku - II etap.

W bieżącym miesiącu rozpoczęto roboty przy ruinach zamku w Rytwianach. Pełna nazwa zadania to: „Zagospodarowanie terenu wokół zamku w miejscowości Rytwiany-II etap”. Inwestycja obejmuje m.in: uporządkowanie terenu, urządzenie zieleni, budowę alejek spacerowych, wykonanie oświetlenia terenu, urządzenie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego w tym budowę podestu z kładką, regulację rowów odwadniających, budowę placu zabaw, wykonanie punktów rekreacyjnych, ustawienie atrakcji turystycznej w formie 12 figur postaci związanych z historią miejscowości.

Łącznie zostanie zrewitalizowane 2,5 ha terenu. Wykonawcą jest firma Maciej Baradziej „GENERICS” z siedzibą przy ulicy Złotej 11 w Staszowie. Planowany termin zakończenie robót to 15.07.2014r.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych.

D.C.

 Zagospodarowanie terenu wokół zamku -II etap.

 Zagospodarowanie terenu wokół zamku -II etap.

 Zagospodarowanie terenu wokół zamku -II etap.

 

 
... dla rozwoju województwa świętokrzyskiego...


 

 

Więcej artykułów…