Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OGRANICZEŃ ZUŻYCIA WODY Z SIECI WODOCIĄGOWYCH W GMINIE RYTWIANY

W ZWIĄZKU Z FALĄ UPAŁÓW I ZNACZNYM WZROSTEM ZUŻYCIA WODY POBIERANEJ Z SIECI WODOCIAGOWYCH, W CELU UNIKNIĘCIA PRZERW W DOSTAWIE WODY, GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W RYTWIANACH ZWRACA SIĘ DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY RYTWIANY Z PROŚBĄ O OGRANICZENIE WYKORZYSTYWANIA PRZEZ ODBIORCÓW WODY DO INNYCH CELÓW NIŻ SOCJALNO – BYTOWE, TJ. PODLEWANIA TRAWNIKÓW, PODLEWANIA OGRÓDKÓW, PODLEWANIA UPRAW.

NADMIERNE ZUŻYCIE WODY BĘDZIE SKUTKOWAŁO PRZERWAMI W DOSTAWIE WODY LUB CAŁKOWITYM BRAKIEM WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ.

Piotr Błąk
Kierownik GZK
 

 

Więcej artykułów…