Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

KOMUNIKAT PREZESA ARR DO PRODUCENTÓW MLEKA

Warszawa, 2015-08-11

KOMUNIKAT PREZESA ARR
 
UWAGA PRODUCENCI MLEKA


Od  13  sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego będzie przyjmowała
wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia  na  nieoprocentowane  raty  opłaty  za  przekroczenie  kwot  indywidualnych w roku kwotowym  2014/2015. 

Wnioski  należy  złożyć  do  dyrektora  oddziału  terenowego  Agencji  Rynku
Rolnego  właściwego  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  albo  siedzibę  dostawcy hurtowego.

Adresy oddziałów terenowych oraz godziny pracy znajdują się w linku poniżej:
http://www.arr.gov.pl/kontakt-arr/oddzialy-terenowe-arr
Do wniosku należy dołączyć:
1.  zaświadczenia  albo  oświadczenie,  dotyczące pomocy de minimis określone w art.  37  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  30  kwietnia  2004  r.  o  postępowaniu  w sprawach  dotyczących  pomocy  publicznej  (Dz.  U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn.  zm.);
2.  zaświadczenia  albo  oświadczenie,  dotyczące  pomocy  de  minimis w rolnictwie określone  w  art.  37  ust.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  30  kwietnia  2004  r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej;
3.  oświadczenie o niezaleganiu:
a)  z płatnościami podatków,
b)  w opłacaniu składek na ubezpieczenia  społeczne.
Formularz  wniosku  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  Agencji  Rynku
Rolnego http://www.arr.gov.pl/data/00069/kml_p14_f2.pdf

 

Więcej artykułów…