Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Rytwiany rozpoczęła przygotowania do stworzenie strategicznego dokumentu dla rozwoju gospodarki energetycznej gminy pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (w skrócie PGN).

Ma on na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych. Jego zapisy dotyczą zarówno obiektów oraz infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie Gminy, a także jego mieszkańców. Ponadto, jego przyjęcie ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020. Co więcej w niektórych obszarach finansowania posiadanie Planu jest warunkiem obligatoryjnym przy ubieganiu się o środki.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Oprócz korzyści w skali makro docelowo Plan ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

Gmina Rytwiany wystąpiła o dofinansowanie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
W opracowaniu PGN pomoże wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania firma specjalistyczna – Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.

W celu rzetelnego wykonania dokumentu pracownicy Centrum Doradztwa Energetycznego będą zbierać dane dotyczące zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach publicznych, ankietyzować przedsiębiorców oraz mieszkańców Gminy.

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zostaną także przedstawione możliwe źródła wsparcia zewnętrznego przy pomocy których będzie można sfinansować inwestycję związane z efektywnością energetyczną, takie jak termomodernizacja budynków czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych

 

 

Więcej artykułów…