Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Składanie wniosków w celu oszacowania strat wywołanych suszą

I N F O R M A C J A


Wójt Gminy Rytwiany informuje o możliwości składania wniosków w celu oszacowania strat wywołanych suszą w uprawach rolnych na terenie gminy Rytwiany.

Druk wniosku można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Rytwiany, u sołtysa lub ze strony internetowej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Rytwiany (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie od dnia 28 sierpnia 2015 r. do 10.09.2015 r.


Osoby mające straty w uprawach proszone są o przygotowanie kopii wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, składanego w 2015 r. do ARiMR, w celu przedłożenia gminnej komisji szacującej straty w dniu lustracji w terenie.


Wzór wniosku o oszacowanie szkód
 

 

Więcej artykułów…