Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZWIEDZANIE ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja-Gmina-Rytwiany

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Rzędów 40, 28-142 Tuczępy
 
  
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 
zaprasza zainteresowanych na
 
ZWIEDZANIE ZAKŁADU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI

 
Prowadzimy również warsztaty i prelekcje o tematyce ekologicznej,np.:
- „Śmieci nasze powszednie – segregowanie odpadów”,
-  „Segregacja odpadów oraz sposoby ich zagospodarowania w naszym otoczeniu”,
-  „Świadomy eko-konsument (wybory konsumenckie, ekoznaki)”,
-  „Natura nie śmieci”,itp.
Tematykę zajęć możemy dostosować do indywidualnych potrzeb.
ZAJĘCIA SĄ OGÓLNODOSTĘPNE I BEZPŁATNE.
 
 
Projekt pn: „Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ekologicznym Związku Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi    z    siedzibą    w    Rzędowie”      współfinansowany    z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego   w   ramach   Działania 4.2   „Rozwój   systemów   lokalnej   infrastruktury  ochrony   środowiska  i energetycznej” Osi 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”  Regionalnego   Programu  
Operacyjnego   Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata 2007–2013.
 
 
 
W sprawie zgłoszenia chęci udziału, prosimy o kontakt z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie
pod nr tel.15-864-22-51 wew.3
lub e-mailem: rcee@zgokrzedow.pl
 
Zapraszamy do odwiedzenia nas na facebooku
 https://www.facebook.com/rcee.zgokrzedow

 

Więcej artykułów…