Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Plebiscyt "Świętokrzyski Anioł Dobroci"

ROPS.I.5041.l.2015.KJ

Plebiscyt "Świętokrzyski Anioł Dobroci" na stałe wpisał się w architekturę wydarzeń Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.
Plebiscyt stanowi swoistą zachętę, drogowskaz dla osób, instytucji oraz organizacji funkcjonujących w obszarze pomocy i integracji społecznej do podejmowania rozległych, innowacyjnych przedsięwzięć.
Ideą Plebiscytu jest z jednej strony zogniskowanie szczególnej uwagi na ogrom pracy wykonywanej przez ludzi w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej, organizacjach pozarządowych niosących pomoc w najtrudniejszych chwilach życia, z drugiej zaś promocja i popularyzacja tych osób i inicjatyw.
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego dostrzegając ogrom pracy
i zaangażowania, pragnie wyróżnić i nagrodzić pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej działających na rzecz rodzin i osób z trudnościami, niezaradnych życiowo, niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych.
Statuetką "Świętokrzyskiego Anioła Dobroci" pragniemy po raz jedenasty uhonorować Tych, którzy nie ograniczają swej pracy do działań wynikających z "ustawowego katalogu", ale dodatkowo swą opieką, miłością oraz cierpliwością wspierają i niosą pomoc tym, którzy znaleźli się na zakręcie swojego życia, stracili wiarę i motywację do zmian, dotknęła ich choroba i cierpienie, a więc znajdują się w sytuacji, której swoimi siłami nie są w stanie podołać.
Proszę o rozpropagowanie informacji o Plebiscycie oraz zgłaszanie kandydatów w kategoriach:

• Indywidualnej - przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej .
• Grupowej - dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie polityki społecznej, tworzących i wdrażających innowacyjne projekty.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 18 września 2015r. - decyduje data stempla pocztowego.
Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który jednocześnie podejmie decyzję o przyznaniu nagród. O rozstrzygnięciu i terminie uroczystego wręczenia nagród zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.
Druk formularza zgłoszeniowego i Regulamin Plebiscytu znajduje się na stronie
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
www.sejmik.kielce.pl .
W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 41 - 342-14-02.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
/-/ Piotr Żołądek
CZŁONEK ZARZĄDU

do pobrania formularz, regulamin
 

 

 

Więcej artykułów…