Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach informuje:
Rosną kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i niektóre świadczenia
 
Od 1 listopada 2015r. wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Kryterium ogólne, obecnie określone na 574,00 zł neto na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674,00 zł.
W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664,00 zł do 764,00 zł.
Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrośnie         z 664,00 zł do 764,00 zł.
Bez zmian pozostaje kryterium dochodowego uprawniającego do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922,00 zł na osobę.
 
Od listopada 2015 r. zostaną podwyższone niektóre świadczenia rodzinne.
Zasiłek rodzinny wynosić będzie miesięcznie:
-    89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
-   118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
-   129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 185,00 zł.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 90,00 zł. 
 Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
-   80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej  roku życia do ukończenia 24. roku życia.
 
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- 105,00 zł - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
-   63,00 zł - w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

 

 

Więcej artykułów…