Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zapraszamy mieszkańców Gminy Rytwiany na spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju w obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Świętokrzyski Karp

SZANOWNI MIESZKAŃCY  

 GMINY RYTWIANY !

            W związku z rozpoczęciem prac nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGR  Świętokrzyski Karp zapraszamy Państwa do wspólnej pracy nad głównymi założeniami tego dokumentu.

            Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu organizowanym w dniu 14 października 2015r. o godzinie 1530  w Gminnym Centrum Kultury, Sportu  i Informacji Turystycznej w Rytwianach.                           
          Państwa głos w procesie tworzenia LSR jest dla nas niezwykle istotny. W ten sposób maja Państwo realny wpływ na to, w jakim kierunku będziemy podążać w kolejnym okresie programowania.
            Liczymy na Państwa obecność, zaangażowanie i pomoc przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, by  została ona opracowana na miarę potrzeb i oczekiwań mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Rybackiej Świętokrzyski Karp.
           
Wszystkie zebrane podczas spotkań informacje zostaną poddane wnikliwej analizie przez zespół  tworzący Lokalną Strategię Rozwoju.

 

 

                                                                                                                   Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                               „LGR Świętokrzyski Karp” 
Wacław  Szczoczarz

LICZYMY NA PAŃSTWA POMOC W ROZPOWSZECHNIANIU I ZBIERANIU INFORMACJI.
Informacje o terminach i miejscach spotkań z mieszkańcami znajdziecie też Państwo na naszej stronie  www.swietokrzyskikarp.pl
Stowarzyszenie „LGR Świętokrzyski Karp”
ul. Szkolna 1

28-236 Rytwiany
tel. 15 864 78 06, e-mail biuro@swietokrzyskikarp.pl


 Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

 

 

Zapraszamy

mieszkańców Gminy Rytwiany na spotkanie konsultacyjne

 

dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju
w obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej

Świętokrzyski Karp

Termin spotkania:

14.10.2015 r. (środa), godz. – 1530

Miejsce spotkania:

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej 
 
w Rytwianach, ul. Szkolna 1.

RAZEM STWÓRZMY NASZĄ

LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU !!!

Stowarzyszenie „LGR Świętokrzyski Karp”
ul. Szkolna 1 , 28-236 Rytwiany
tel. 15 864 78 06, e-mail biuro@swietokrzyskikarp.pl

 

 

Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

 

Więcej artykułów…