Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446)
z w o ł u j ę
XXVIII - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 13 lutego 2017 r. /poniedziałek/ o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołów z sesji nr XXVI i XXVII.
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4. Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Gminy Rytwiany za 2016 r.
5. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy na 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2017-2027.
7. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski
 

 

Więcej artykułów…