Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

UWAGA ! Odnawialne Źródła Energii - spotkania informacyjne !

Informacja-Gmina-RytwianyZapraszam wszystkich mieszkańców naszej Gminy na spotkania w sprawie pozyskania dotacji na montaż indywidualnych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (solary, instalacje fotowoltaiczne).

 

Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:

Miejsce spotkania -  Termin

27.02.2017r. (poniedziałek) Strażnica OSP w Strzegomiu godz. 16.00

27.02.2017r. (poniedziałek) Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach godz. 18.00

28.02.2017r. (wtorek) Filia Biblioteki Gminnej w Szczece godz. 16.00
28.02.2017r. (wtorek) Szkoła Podstawowa w Sichowie Dużym godz. 18.00

Możliwość pozyskania dotacji oferuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” -tzw fundusze parasolowe.

Wysokość dofinansowania max. do 60% środków kwalifikowanych. Dodatkowe informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej www.rytwiany.com.pl oraz u kierownika referatu Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska pana Dariusza Ciepieli, pokój 34, tel. 158647939

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz

Więcej informacji na stronie: http://www.rytwiany.com.pl/index.php?infoid=40

 

Więcej artykułów…