Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

List Minister Edukacji w sprawie kształcenia zawodowego

Szanowni Państwo,
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw, Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Zawodowych,

Przed polską szkołą w obszarze kształcenia zawodowego stoją wyzwania, na które musimy odpowiedzieć. Dlatego też podjęliśmy działania zmierzające do poprawy jakości i efektywności tego kształcenia, które nie będą skuteczne bez udziału całego środowiska oświatowego zaangażowanego w rozwój kształcenia zawodowego. 

Zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie się dyrektorów szkół i nauczycieli do udziału w opisanym w treści listu projekcie oraz o upowszechnienie informacji o naborze na ekspertów prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Proszę również o wydanie stosownej rekomendacji osobom zainteresowanym podjęciem współpracy w ramach wspomnianego projektu. Informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej www.ore.edu.pl.

Licząc na zrozumienie wagi sprawy oraz pozytywny odzew z Państwa strony, zachęcam do współpracy.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Do pobrania: list_minister_edukacji_narodowej_ksztalcenie_zawodowe.pdf


 

 

Więcej artykułów…