Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
XXIX - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 27 marca 2017 r. /poniedziałek/
o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XXVIII.
3. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2017-2027.
6. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego.
8. Podjęcie uchwały w/s uchylenia Uchwały nr XXVI/136/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 22.12.2016 r.
9. Podjęcie uchwały w/s ustalenia zasad przekazywania Gminnemu Zakładowi Komunalnemu środków finansowych z rozliczenia podatku vat.
10. Podjęcie uchwały w/s dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
11. Podjęcie uchwały w/s zmiany w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.
12. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany.
13. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Programu Ochrony Zwierząt.
14. Podjęcie uchwały w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
15. Interpelacje i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…