Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

PROJEKT LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE

 

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły,  jako partner zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany)  do udziału w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 10.4.1
 
Termin realizacji Projektu: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.
 
W projekcie zostały przewidziane następujące formy wsparcia:
  • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • doradztwo grupowe oraz  indywidualne z zakresu powstawania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie finansowe na założenie działalnościi  gospodarczej: 21 000,00 zł,
  • półroczne wsparcie pomostowe w kwocie 1 100,00 zł/mies.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, powyżej 29 r. życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalnościi gospodarczej z woj. świętokrzyskiego:
  • osoby bezrobotne poszukujące pracy, pozostające bez zatrudnienia i nieaktywne zawodowo w tym: kobiety, osoby powyżej 50 r. życia, osoby z niepełnosprawnością, nieaktywne zawodowo, niskowykwalifikowane,
  • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin (gosp. rolne nie przekraczające 2 ha)
  • osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą posiadać I lub II profil pomocy.

 

 
Źródło: dorzeczewisly.pl

 

 

 

Więcej artykułów…