Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Przedłużenie terminu składania ankiet/deklaracji przystąpienia do programu Budowy Odnawialnych Źródeł Energii

Szanowni Państwo
Informuję o przedłużeniu do 31 maja b.r. terminu składania ankiet/deklaracji przystąpienia do programu budowy Odnawialnych Źródeł Energii w naszej Gminie.
Warunkiem niezbędnym do realizacji budowy OZE jest uzyskanie dofinansowania z Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Warunkiem przyznania dofinansowania jest odpowiednio duża liczba budynków zgłoszonych do programu. Złożona do chwili obecnej liczba ankiet/deklaracji jest zdecydowanie za mała, aby można myśleć pozytywnie o pozyskaniu dofinansowania.
Propozycję budowy O.Z.E rozszerzamy o powietrzne pompy ciepła. W najbliższym czasie planujemy jeszcze 2 spotkania z ekspertem:
-20 kwietnia o godz.1600 w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach
-20 kwietnia o godz. 18.00 w strażnicy OSP w Rudzie
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.
W załączeniu nowa ankieta/deklaracja ankieta_uczestnictwa_rytwiany2.pdf rozszerzona o powietrzne pompy ciepła. Wszelkich informacji w sprawie dofinansowania możecie Państwo uzyskać u kierownika referatu Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska pana Dariusza Ciepieli, pokój nr 34, tel. 158647939

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz
 

 

 

Więcej artykułów…