Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na 30 sesję Rady Gminy

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
XXX - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 26 kwietnia 2017 r. (środa)
o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XXIX.
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2017-2027.
5. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.
6. Interpelacje i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski
 

 

Więcej artykułów…