Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Kredyt dla osób dotknietych kleskami żywiołowymi!

Uzyskanie kredytu na preferencyjnych warunkach w związku ze stratami spowodowanymi klęską żywiołową (np. powódź, huragan) wcale nie jest łatwe. Najpierw straty szacuje powołana przez Wójta Komisja Gminna. Komisja przekazuje wszystkie protokoły do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie są weryfikowane. Poszkodowani, którzy uzyskali pozytywną opinię Urzędu Wojewódzkiego mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny. Kredyty będą dostępne w Banku Spółdzielczym w Staszowie i w Oddziale BS w Rytwianach. Wnioski o udzielenie kredytu należy pobrać w banku, wypełnione należy przesłać do Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim; adres: ulica Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce lub złożyć w Urzędzie Gminy w Rytwianach. Stąd zostaną przesłane do Kielc. Po zaopiniowaniu wysokości kredytu wnioski zostaną zwrócone do banku i na tej podstawie bank wypłaci kredytJak widać droga do kredytu jest bardzo długa i wyboista. Przekonali się o tym rolnicy, którzy w wyniku wiosennej powodzi, jaka miała miejsce w dniach 27 marca do 31 marca 2006 roku w wielu wsiach na terenie Gminy Rytwiany, ponieśli straty w gospodarstwach. Najdotkliwiej ucierpieli mieszkańcy Sydzyny! Zniszczeniu uległo wiele dróg gminnych i dojazdowych do pól. Wszyscy liczyli na szybką pomoc kredytową. Do dzisiaj takiej pomocy nikt nie otrzymał.

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz powołał komisję do szacowania strat, która w dniach od 10 kwietnia do 25 kwietnia br. w każdej miejscowości na terenie Gminy oceniała rozmiary klęski lokalnej powodzi.

Straty oszacowano w 388 gospodarstwach i w 215 budynkach. Z tych czynności zostały sporządzone stosowne protokoły, które po dokonaniu analizy i zbiorczych zestawień zostały niezwłocznie przesłane do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do zatwierdzenia.

 

Zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami Dyrekcji Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz członków Wojewódzkiej komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych, podjętymi w dniu 9 maja 2003 roku, mniejszy niż oszacowany na wartość 500 zł rozmiar szkód nie stanowi zagrożenia dalszego funkcjonowania poszkodowanych gospodarstw.

W związku z powyższymi założeniami w toku prac weryfikacyjnych wyeliminowano 180 protokołów, w których wielość strat nie przekracza 500 zł oraz 31 protokoły, w których powierzchnia gospodarstwa rolnego nie przekracza 1 ha. Ponadto wyeliminowano 39 budynków na kwotę 49.500 zł.

Łącznie we wniosku Wojewody do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie preferencyjnych kredytów klęskowych z terenu gminy Rytwiany nie ujęto 129,74 ha upraw, 6q ziemniaków oraz 39 budynków oszacowanych na kwotę 49,500 złotych. Pismo z Urzędu Wojewódzkiego w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Gminy w Rytwianach w dniu 4 lipca 2006 roku.

Wykazy osób, zakwalifikowanych do udzielenia pomocy kredytowej są dostępne w każdym sołectwie u sołtysa i w Urzędzie Gminy w Rytwianach ( p. Bożeny Guła – pokój 33, tel. 015/8647459, wew. 61).

 

W tym roku w gminie Rytwiany po raz drugi wystąpiły lokalne podtopienia. 23 czerwca br. nastąpiło „oberwanie chmury” w miejscowościach Niedziałki, Szczeka i Strzegom.

W wyniku nawałnicy ucierpiało wiele gospodarstw. W Niedziałkach woda zalała 21 budynków i uprawy w 15 gospodarstwach; w Szczece - 1 budynek, 16 gospodarstw; w Strzegomiu - 22 budynki i 37 gospodarstw. Gminna Komisja oszacowała straty. Protokoły przekazano do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tryb postępowania taki sam jak w przypadku wiosennych podtopień na terenie Gminy.

 

Więcej artykułów…