Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZAWIADOMIENIE o podjęciu przez Radę Gminy Rytwiany Uchwały Nr XXIX/157/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023

ZAWIADOMIENIE o podjęciu przez Radę Gminy Rytwiany Uchwały Nr XXIX/157/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 (treść obwieszczenia do pobrania)

Pliki do pobrania:

 

  1. Uchwała Nr XXIX/157/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023.
  2. Program Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023
  3. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rytwiany.
  4. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  5. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023.
 

Więcej artykułów…