Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Przymrozki wiosenne w okresie 9-10 maja 2017 roku - wnioski o szacowanie szkód.

W związku z wystąpieniem niekorzystnego  zjawiska atmosferycznego  - przymrozków wiosennych, które miało miejsce w dniu 9-10 maja 2017 r.,    Wójt Gminy Rytwiany informuje,  że szacowanie szkód możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.

          Osoby poszkodowane składają wnioski  w Urzędzie Gminy Rytwiany, pokój nr 13 (sekretariat)  w   terminie  do   dnia 22 maja 2017 r. (poniedziałek).

Wnioski są udostępnione  w Urzędzie Gminy Rytwiany, pok. 25 oraz na stronie internetowej www.bip.rytwiany.com.pl 

Wzór wniosku w linku poniżej.

Do wniosku producent rolny dołącza:

- kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie, w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego,

- kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

         Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.

         W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.

W przypadku niekompletnych lub nieprawidłowo wypełnionych wniosków wójt wzywa poszkodowanego do uzupełnienia wniosku bądź odmawia przyjęcia wraz z podaniem uzasadnienia.

Wójt Gminy Rytwiany
Grzegorz Forkasiewicz

 

Więcej artykułów…