Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Promesa na remont infrastruktury drogowej dla Gminy Rytwiany

We wtorek 11 lipca 2017r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, wręczono promesy na sfinansowanie dalszego usuwania skutków klęsk żywiołowych, w zakresie remontów i odbudowy obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych w wyniku powodzi, lub nadmiernych opadów.

Wójt Gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz otrzymał z rąk wojewody świętokrzyskiego, promesę opiewającą na kwotę 78 000,00zł, która pozwoli dofinansować zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 003254T w miejscowości Strzegom od km 3+000 do km 3+360.”

K.G.

 

Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany

 

Więcej artykułów…