Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Promesa na drogi dla Gminy Rytwiany

W dniu 4 sierpnia 2017 r. w Gmina Rytwiany otrzymała promesę na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Rytwiany :

1/ Nr 003204T (ul. Piaskowa) od km 0+000 do km 0+450 ;

2/ Nr 003201T (ul. Długa) od km1+800 do km 2+700,

W imieniu Grzegorza Forkasiewicza Wójta Gminy Rytwiany promesę z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek odebrała Marianna Stryszowska Sekretarz Gminy.

Informacja-Gmina-Rytwiany

„Wojewoda Agata Wojtyszek wręczyła świętokrzyskim samorządowcom promesy na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla 40 jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego promesy przeznaczone na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 17 105 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację kolejnych 91 zadań związanych z przebudową, bądź remontem dróg gminnych, powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych w latach 2013 – 2016, w tym również 2 wąwozów lessowych. Łącznie zostanie odbudowanych ok. 64 km dróg gminnych oraz powiatowych.

Do tej pory województwo świętokrzyskie otrzymało środki w łącznej kwocie 31 084 000 zł, co pozwoliło na realizację 141 zadań związanych z usuwaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządów terytorialnych. Dotychczas otrzymane środki pozwoliły na wyremontowanie ok. 135 km dróg.

Łącznie dzięki otrzymanym środkom przebudowanych bądź wyremontowanych zostanie ok. 200 km dróg. Do dofinansowania w 2017 roku zgłoszonych zostało 334 zadania na łączną kwotę dofinansowania 70 883 000 zł.

W spotkaniu uczestniczyli świętokrzyscy parlamentarzyści.”

 

Więcej artykułów…