Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja OPS w sprawie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach informuje, że wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane są w terminie:
- od 01 do 15 września 2017 r. dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych,
- od 02 do 16 października 2017 r. dla słuchaczy kolegiów.
Stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 514,00 zł netto.
Do dochodów należy przyjąć wszystkie dochody członków rodziny bez względu na źródło ich uzyskania – również z tytułu pracy dorywczej i pracy za granicą.
Druki wniosków można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach lub TUTAJ.
Skompletowane wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach w godzinach od 7.30 do 15.30 (pok. nr 35 w budynku Urzędu Gminy Rytwiany).

 

 

Więcej artykułów…