Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Podpisano umowę na remonty dróg

We wtorek 6 września 2017r. w budynku tut. Urzędu została zawarta umowa pomiędzy Gminą Rytwiany, reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Grzegorza Forkasiewicza a PRZEDSIEBIORSTWEM ROBÓT DROGOWYCH DROKAM, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów - reprezentowanym przez: Właściciela – Tomasza Wojtasa na wykonanie zadań inwestycyjnych pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 003254T – ul. Strażackiej w miejscowości Strzegom od km 3+000 do km 3+360;
Przebudowa drogi gminnej nr 003204T – ul. Piaskowej w miejscowości Rytwiany
od km 0+000 do km 0+450;
Przebudowa drogi gminnej nr 003201T – ul. Długiej w miejscowości Rytwiany
od km 1+800 do km 2+700.

Wartość prac opiewa na kwotę 488 759,65 zł poziom dofinansowania z budżetu Państwa 80%.

Planowany termin zakończenia robót: 27 listopada 2017 r.

Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany

K.G.
 

 

Więcej artykułów…