Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Pracownia ekologiczna z dofinansowaniem w Sichowie Dużym

17 maja 2017 r. Gmina Rytwiany podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: „Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Sichowie Dużym w Gminie Rytwiany” realizowanego w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej”

Intensywność dofinansowania zadania, zgodnie z zapisami Programu:
- środki WFOŚiGW w Kielcach – do 80% kosztów kwalifikowanych; kwota dotacji nie może przekroczyć 20 000,00 zł / 1szkołę podstawową;
- środki gminy lub pozyskane z innych źródeł – minimum 20 %kosztów kwalifikowanych /1 szkołę podstawową.

Miejsce realizacji projektu:
Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym
Sichów Duży 88, 28 -236 Rytwiany

Czas realizacji projektu:
- zrealizowanie zadania o efekcie rzeczowym – 30.09.2017 r.
- zrealizowanie efektu ekologicznego zadania – 30.09.2018 r.
- trwałość projektu: trzy lata tj. 30.09.2017 r. – 30.09.2019 r.

Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany


 

 

Więcej artykułów…