Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZAPROSZENIE NA 35 SESJĘ RADY GMINY

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
XXXV - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 26 września 2017 r. (wtorek)
o godzinie 8.00
w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XXXIV.
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2017-2027.
5. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany- Luszyca od km 5+220 do km 6+720”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rytwiany na lata 2017-2019.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.

 

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski
 

 

Więcej artykułów…