Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Projekt "Póki brzmią echa dawnych dni…"

17 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Rytwiany pan Grzegorz Forkasiewicz podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego panem Adamem Jarubasem na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Póki brzmią echa dawnych dni…” w ramach konkursu „ Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 r.”.


Całkowity koszt projektu wynosi: 12 100,00 zł.
Wartość dotacji celowej: 5 735,40 zł
Miejsce realizacji projektu: Sichów Mały i miejscowości ościenne: Święcica, Sichów Duży, Pacanówka, Podborek, Sydzyna
Czas realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.10.2017 r.

Działania w ramach projektu „ Póki brzmią echa dawnych dni…” skupiać będą się na rozwoju i kształtowaniu świadomości obywatelskiej i kulturowej oraz pobudzenie aktywności społecznej. Społeczność z Sichowa Małego i okolic to ludzie pełni miłości i szacunku do tradycji. Od pokoleń w naszym regionie dało się słyszeć muzykę. Mieszkańcy umilali sobie czas tradycyjnymi przyśpiewkami, a nawet tworzyli własne opracowania. Wspólne prace polowe, kultywowanie obyczajów świątecznych, śpiewanie majówek zbliżały społeczeństwo tworząc silną osadę. Dzięki aktywnym działaniom kolejnych pokoleń, którzy czują się odpowiedzialni za tradycje tej „ziemi” i przekazywanie jej młodszym, muzyka jest obecna do dziś. Zespół śpiewaczy „ Sichowianie” to duma naszej „ Małej Ojczyzny”. Zespół działa od ponad 20 lat pod czujnym okiem swojego mentora pana Gustawa Kozłowskiego, w szeregach muzyków jest 15 osób w wieku od 40 lat, jednocześnie osoby te są członkami Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Sichów Mały „ Sichowianie ”w Sichowie Małym.

Głównym celem naszego działania jest zaszczepić miłością do folkloru dzieci i młodzież, którzy uczęszczają do Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym. Włączając młodsze pokolenia do kultywowania tradycji regionu w formie muzyki, obrzędów, gwary chcemy zaszczepić ducha polskości, ocalić od zapomnienia, to co stanowiło i stanowi na przestrzeni wieków podwaliny szeroko rozumianej kultury narodu, podkreśla tożsamość narodową i wyodrębnia nas z pośród innych kultur.


Planowane rezultaty projektu:
1. Zwiększenie liczby członków zespołu śpiewaczego „ Sichowianie ”
2. Zakup instrumentów muzycznych
- akordeon i bębenek
3. Zakup strojów ludowych
- dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat – 3 zestawy
- dla młodzieży w wieku od 13 do 20 lat – 3 zestawy
4. Piknik dla społeczności lokalnej „ Na ludową nutę” połączony z przeglądem artystów- miłośników muzyki ludowej – październik 2017 r.
5. Występy Zespołu „Sichowianie” w nowym składzie na imprezach plenerowych i festiwalach:
- dożynki gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki w Iłży,
- Przegląd Twórczości Ludowej „ Jesień z folklorem, czyli muzyka łączy pokolenia” w Oblekoniu.
Dodatkowo do rezultatów miękkich zaliczymy:
- zespół systematycznie będzie brał udział w konkursach i przeglądach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim - min 4 w ciągu roku;
- będzie przygotowywał programy artystyczne na uroczystości gminne i powiatowe - min 3 w ciągu roku;
- dzieci i młodzież będą mieli dodatkową ofertę zagospodarowania czasu wolnego;
- zachowanie obrzędów i gwary z okolic Sichowa,
- integracja społeczności lokalnej, również międzypokoleniowa.
 

Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany

 

Więcej artykułów…