Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na 36 sesję Rady Gminy

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXVI - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XXXV.

3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2017-2027.

5. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwały w/s ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

7. Interpelacje i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jerzy Gwizdowski

 

Więcej artykułów…