Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Projekty grantowe w LGD Dorzecze Wisły

 

1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu

Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, itp., Zakup rzeczy i środków trwałych stanowić będzie nie więcej niż 70% kosztów. Wzmocnienie kapitału społecznego. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Grupa docelowa: mieszkańcy, turyści

Beneficjenci: osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP

Wartość min. dofinansowania: 10 000,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 50 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Budżet na konkurs: 250 000,00 zł

Monitoring: suma wydarzeń upowszechniających zasoby kulturowe obszaru. Monitoring prowadzony na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację operacji, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje wzrost rozpoznawalności regionu oraz zwiększenie świadomości na temat tradycji, kultury i tożsamości lokalnej.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców. 

1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej

 

Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, itp. Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 20% kosztów. Wzmocnienie kapitału społecznego. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Grupa docelowa: mieszkańcy

Beneficjenci:: osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP

Wartość min. dofinansowania: 10 000,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 50 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Budżet na konkurs: 250 000,00 zł

Monitoring: suma wydarzeń zwiększających integrację wśród mieszkańców. Monitoring prowadzony na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację operacji, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje podniesienie poziomu integracji i współpracy wśród mieszkańców.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców.1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych

 
Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów itp. Wyjazd studyjny dla minimum 5 osób. Doradztwo indywidualne dla minimum 20 osób. Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 50% kosztów. Wzmocnienie kapitału społecznego.

Grupa docelowa: członkowie organizacji pozarządowych

Beneficjenci: osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP

Wartość min. dofinansowania: 10 000,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 50 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Budżet na konkurs: 250 000,00 zł

Monitoring: suma wydarzeń zwiększających potencjał organizacji pozarządowych. Monitoring prowadzony na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację operacji, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje podniesienie potencjału organizacyjnego oraz aktywności organizacji pozarządowych.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców.1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom


Finansowane będą zajęcia dla grup minimum 10 osobowych. Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 30% kosztów. Wzmocnienie kapitału społecznego.

Grupa docelowa: mieszkańcy

Beneficjenci: osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP

Wartość min. dofinansowania: 5 000,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 20 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Budżet na konkurs: 250 000,00 zł

Monitoring: suma liczby godzin zajęć zagospodarowujących czas wolny mieszkańcom. Monitoring wskaźnika prowadzony na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację operacji, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje wzrost aktywności i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród mieszkańców LGD.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców.
Kryteria wyboru grantorbiorców

Harmonogram planowanych naborów

Lokalna Strategia Rozwoju

Rozporządzenie Wsparcie wdrażania operacji

Wzory wniosków

 

 

 

 

Więcej artykułów…