Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Podpisana umowa na remont "Węgierki" w Sichowie Dużym

W dniu 30.11.2017r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Rytwiany a firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów na realizację zadania związanego z przebudową drogi gminnej nr 003229T (Węgierka) w miejscowości Sichów Duży od km 0+000 do km 0+460. Wartość robót opiewa na kwotę 167 773,23zł.

 

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

Dofinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 80%.

 

K.G.

 

 

 

Więcej artykułów…