Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ŚRODKI FINANSOWE NA WYPOSAŻENIE SZKOLNYCH GABINETÓW PIELĘGNIARSKICH

Informacja-Gmina-RytwianyGMINA RYTWIANY OTRZYMAŁA ŚRODKI FINANSOWE NA WYPOSAŻENIE SZKOLNYCH GABINETÓW PIELĘGNIARSKICH

Gmina Rytwiany otrzymała z budżetu państwa dofinansowanie do doposażenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze dla szkół z terenu Gminy Rytwiany. W sprzęt do doraźnej pomocy medycznej doposażone zostaną gabinety w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzegomiu oraz w Zespole Placówek Oświatowych im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym.

W ramach doposażenia gabinetów pielęgniarskich w wyżej wymienionych szkołach, zakupione zostaną m.in. meble (w tym: kozetki, stoliki zabiegowe lub stanowiska pracy – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej, szafki przeznaczone do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, biurka, szafki kartoteczne – przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej, parawany), apteczki przenośne, stetoskopy, wagi medyczne ze wzrostomierzem, ciśnieniomierze, siatki centylowe dla chłopców i dziewcząt, środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów, zestawy przeciwwstrząsowe, tablice Ishihary do badania widzenia barwnego, podświetlane tablice Snellena do badania ostrości wzroku oraz pakiety środków przeciwbólowych i odkażających. Dofinansowanie pochodzi z dotacji celowej, a jego łączna kwota wynosi 20.100,00 zł.
Uchwalona przez Sejm RP we wrześniu b.r. „Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej” zakłada poprawę jakości i dostępności poprzez zwiększenie w 2017 roku środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, z uwzględnieniem m.in. wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Zgodnie z w/w ustawą, Wojewoda przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego dotację na zadania własne, która może obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6.700 zł na jeden gabinet. Każda ze szkół, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany, otrzyma dofinansowanie w jego maksymalnym wymiarze. Zakupy elementów doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej zrealizowane zostaną do 31 grudnia 2017r.
 

E.M.

 

Więcej artykułów…