Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zakończenie drugiego etapu przebudowy dróg gminnych

Dobiegł końca drugi etap robót budowalnych związanych z przebudowami dróg
na terenie naszej Gminy.

galeria fotografii artykuługaleria fotografii artykułu

W ramach rządowego wsparcia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie remontów i odbudowy obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych w wyniku powodzi lub nadmiernych opadów zostały przebudowane następujące odcinki dróg:
- droga gminnej nr 003254T w miejscowości Strzegom od km 3+000 do km 3+360;
- droga gminnej nr 003204T w miejscowości Rytwiany od km 0+000 do km 0+450;
- drogi gminnej nr 003201T w miejscowości Rytwiany od km 1+800 do km 2+700.
 

Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 488 759,65zł w tym dofinansowanie w wysokości 80%. 

K.G.


 

 

Więcej artykułów…