Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

AKTUALNOŚCI Z OŚRODKA ZDROWIA W RYTWIANACH

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   w Rytwianach jest podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, realizującym zadania w następującym zakresie  i rodzaju świadczeń zakontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia:

1. Podstawowa opieka zdrowotna :

 
a. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej realizują:
 
- lekarz medycyny  Ewa Zalewska - specjalista chorób wewnętrznych ;
- lekarz medycyny  Barbara Augustowska - alergolog, specjalista chorób dziecięcych, specjalista medycyny rodzinnej;
- lekarz medycyny Elżbieta Tarnowska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej;
- lekarz medycyny Piotr Borys - specjalista medycyny ogólnej, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej.
 
b. Świadczenia pielęgniarki szkolnej realizuje :
- pielęgniarka Ewa Ludew .
 
2. Leczenie stomatologiczne :
a. świadczenia ogólnostomatologiczne realizują :
 
- lekarz dentysta Agnieszka Ramos,
- lekarz dentysta Anna Roguz.
3. Ambulatoryjna opieka zdrowotna :
 
a. Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii:
- pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego  - zakres skojarzony z położnictwem i ginekologią,
Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii realizuje:
 
- lekarz specjalista położnictwa i ginekologii Małgorzata Węgrzynowska.
____________________________________________________________
 
Świadczenia POZ wykonywane są  od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
Rejestracja osobista: od godziny 8:00
Rejestracja telefoniczna: od godziny 8:30
Pobieranie materiału do badań diagnostycznych: od godziny 8:00 do 10:00
w poniedziałek, środę i piątek.
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
GODZIN PRACY LEKARZY
 SĄ UDOSTĘPNIONE  NA TABLICY INFORMACYJNEJ W OŚRODKU ZDROWIA W RYTWIANACH
 
Wszelkie informacje również można uzyskać w punkcie rejestracji
Rytwiany, ul. Kościelna 9, telefon: 15/ 864 74 28  
 
________________________________________________________________
 
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE OBECNIE PRZEZ OŚRODEK ZDROWIA W RYTWIANACH
 
W ramach programów profilaktycznych realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2017r. , osoby ubezpieczone mogą skorzystać z bezpłatnych badań. Dzięki temu chorobę można wykryć już wcześniej, wystarczy zarejestrować się na wizytę do lekarza.
Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Rytwianach realizuje świadczenia w zakresie :
1. Programu profilaktyki raka szyjki macicy – skierowanego do kobiet                    w wieku od 25 r.ż. do 59 r.ż. , które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonanego badania cytologicznego.
2. Programu profilaktyki chorób układu krążenia - skierowanego do osób                   w wieku 35, 40 ,45, 50 i 55 lat , które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń w ramach tego programu.
 
Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Rytwianach uczestniczy jako partner dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach we wsparciu profilaktyki zdrowotnej na terenie  województwa świętokrzyskiego - powiat staszowski                 w realizacji projektu dotyczącego wsparcia profilaktyki nowotworowej, ukierunkowanej na wczesne wykrycie raka piersi oraz szyjki macicy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
„ Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi”  poprzez działania informacyjne- edukacyjne.
„ Bądź świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez zachęcenie kobiet do badań.
________________________________________________________________
 
WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW
 
Każdy ubezpieczony ma prawo do świadczeń zdrowotnych z chwilą złożenia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ( druki  deklaracji  dostępne  są w Ośrodku Zdrowia w Rytwianach).
W przypadku, gdy deklaracja dotyczy dziecka do 3 miesiąca życia, które nie posiada własnego nr  PESEL, wpisać należy nr PESEL rodzica lub opiekuna . Po nadaniu dziecku nr PESEL, rodzic lub opiekun powinien dostarczyć go do Ośrodka w celu dopisania go do złożonej deklaracji.
Zmiana lekarza POZ przysługuje bezpłatnie ubezpieczonemu nie częściej, niż trzy razy w roku. W przypadku każdej następnej zmiany,  pacjent wnosi na konto NFZ jednorazową opłatę w wysokości 80 zł.
 
Do pobrania:
 
 

 

 

Więcej artykułów…