Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

PODSUMOWANIE PRAC NA PLUS

PODSUMOWANIE PRAC NA PLUS

WIELKA INWESTYCJA NA RZECE CZARNEJ STASZOWSKIEJ

Wczoraj przedstawiono stan realizacji prac związanych z inwestycją o nazwie Sanitacja Rzeki Czarnej Staszowskiej. Oczywiście na plus, choć nieskazitelny obraz zakłócić mogą pretensje mieszkańców.

Miejscem konferencji prasowej był zespół pałacowy w Kurozwękach. Wszystko rozpoczęło się z lekkim opóźnieniem, tuż po godzinie 11. W sali bankietowej zgromadziło się około 40 osób. Po krótkim wstępie przystąpiono do referowania stanu zawansowania w poszczególnych projektach. Podjął się tego Jan Krygowski z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie. Jego niespełna 40-minutowe referowanie stanu zawansowania można by sprowadzić do ogólnego stwierdzenia: "Jest dobrze, a w niektórych elementach bardzo dobrze".

Jan Krygowski (po lewej) przedstawiał dość szczegółowo zaawansowanie prac na koniec sierpnia bieżącego roku.

Prace idą w dobrym tempie i co najważniejsze nie ma opóźnień. W zależności od poszczególnych gmin stopień realizacji jest inny. Wszystkie kontrakty przewidziane dla realizacji przedsięwzięcia zostały rozstrzygnięte i są w trakcie realizacji.

Najwięcej do tej pory zrobiono w gminie Połaniec, gdzie powstanie ponad 90 kilometrów sieci kanalizacyjnej z przepompowniami, setkami przyłączy oraz oczyszczalnią wód deszczowych. Do tej pory wykonano ponad 80 procent wszystkich prac. Tam też uzyskano największe oszczędności wynikające między innymi z tego, że wykonawcą jest lokalna, solidna firma.

W Staszowie prace również idą w dobrym tempie. Na terenie gminy ma powstać prawie 90 kilometrów sieci kanalizacyjnej mieszanej oraz dodatkowo zostanie zmodernizowany ponad 3-kilometrowy odcinek kanalizacji w samym Staszowie.

Miejscem konferencji dotyczącej projektu był zespół pałacowy w Kurozwękach.

W Rytwianach położonych zostanie nieco ponad 40 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2010 roku.

Bardzo ważnym czynnikiem przedstawianym i powtarzanym podczas konferencji był fakt, że Sanitacja jest jednym z nielicznych programów, które nie mają przekroczeń budżetowych. Co więcej, ogólnie oszczędności przedstawione na koniec sierpnia to ponad 2 miliony euro. Pomoc przydzielona przez Fundusz Spójności na realizację zadania przekracza 16 milionów złotych. Całkowita wartość inwestycji to ponad 21 milionów euro.

Źródło: Echo Dnia, 4 wrzesień 2008, nr 206(9750), /MJR/, Foto: Marcin Jarosz

 

Więcej artykułów…