Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Podpisana pre-umowa na tworzenia nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych

 

W Urzędzie Gminy w Rytwianach 29.05.2018 r. została podpisana pre-umowa dotycząca tworzenia nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany. Projekt realizowany jest przez gminę Rytwiany wspólnie z partnerem gospodarczym i centrum kultury. W zakresie projektu realizowane będą zadania zawiązane z :
1. Zachowanie i udostępnienie zabytkowych ruin zamku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
2. Zagospodarowanie i adaptacja terenu na cele gospodarcze związane ze stworzeniem placu targowego.
3. Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych wraz z przebudową ul. Armii Krajowej i ul. Kościelnej.
4. Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej GCKSiIT w Rytwianach.
5. Przebudowa i adaptacja poprzemysłowych obiektów starej gorzelni w Rytwianach na cele turystyczne i gospodarcze.
 
Wartość całkowitą przedsięwzięcia, które ma zostać zrealizowane do grudnia 2021 roku oszacowano na kwotę: 2 929 518,86 zł., dofinansowanie stanowiące 80% wydatków kwalifikowanych wynosi 2 041 234,73 zł pochodzi ze środków UE.
Informacja-Gmina-Rytwiany

 

 

 

Więcej artykułów…