Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

O G Ł O S Z E N I E

o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego zgłoszonego z inicjatywy organizacji pozarządowej

Uznając celowość  realizacji zadania publicznego  pt. „ Rehabilitacja fizyczna członkiń Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej

 

oglosz_26062018_1.pdf

 

 

Więcej artykułów…