Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZAPROSZENIE NA XXIII SESJĘ RADY GMINY

RG-0052/23/2008, Rytwiany, 2008.09.24

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

z w o ł u j ę

XXIII - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 29 września 2008 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Odczytanie protokołów komisji.
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
6. Zmiana uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007 - 2012 .
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach skierowanych do Rady Gminy
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski

 

Więcej artykułów…