Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA - informacja o przyznaniu dotacji celowej dla Gminy Rytwiany

Na podstawie § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U z 2015 poz. 1667) podaję do publicznej wiadomości informację

o udzielonym na rok 2018 wsparciu finansowym na zakup nowości wydawniczych w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla niżej wymienionych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany:
1.     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach
Dotacja celowa: 12 000,00 zł
Wkład własny: 3 000,00 zł
Całkowity koszt zakupu: 15 000,00 zł
2.     Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym
Dotacja celowa: 4 000,00 zł
Wkład własny: 1 000,00 zł
Całkowity koszt zakupu: 5 000,00 zł
 
Wójt Gminy Rytwiany
Grzegorz Forkasiewicz


 

 

 

Więcej artykułów…