Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenia na XLVII - sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994)
z w o ł u j ę
XLVII - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 17 września 2018 r. (poniedziałek)
o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4. Informacja o decyzji Starosty Staszowskiego w/s pozwolenia na zbieranie
i magazynowanie odpadów, w tym niebezpiecznych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytwiany na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rytwiany.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rytwiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski
 

 

Więcej artykułów…