Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ĆWICZENIA TAKTYCZNO-BOJOWE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

galeria fotografii artykułuW dniu 14 października 2018 roku w miejscowości Szczeka przeprowadzone zostały ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rytwiany. W ćwiczeniach wzięło udział 70 strażaków z dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających obecnie na terenie gminy. Ćwiczenia taktyczne są jedną z form szkolenia i doskonalenia niezbędnego w przygotowaniu strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych. Podczas takich ćwiczeń strażacy wykorzystując wcześniej nabyte umiejętności teoretyczne wykonują odpowiednio przydzielone zadania praktyczne. Doskonalona jest również współpraca poszczególnych jednostek co jest bardzo ważnym elementem podczas rzeczywistych działań ratowniczych.

Niedzielne ćwiczenia przeprowadzone zostały według założonych wcześniej scenariuszy. Strażacy zmagali się z pozorowanym pożarem budynku magazynowego oraz pożarem lasu na dużej powierzchni. Działania strażaków polegały na prowadzeniu bezpośrednich działań ratowniczo-gaśniczych oraz między innymi dostarczaniu wody na duże odległości poprzez przepompowywanie wody przy użyciu pomp pożarniczych (w tym przypadku woda dostarczana była na odległość około 2 km). W trakcie ćwiczeń również występowały epizody związane z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ćwiczeniami bezpośrednio kierował Komendant Gminny Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rytwianach dh Grzegorz Rajca. Ćwiczenia obserwowali Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz, Rady Gminy Krzysztof Janik oraz mieszkańcy miejscowości Szczeka.

Na koniec ćwiczeń przeprowadzone zostało podsumowanie całości działań oraz omówienie poszczególnych etapów prowadzonej akcji. Wszystkie spostrzeżenia i uwagi dotyczące działań zostaną szczegółowo omówione na oddzielnym spotkaniu.

G.R.

 galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykuługaleria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

 

Więcej artykułów…