Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 51

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 51
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 08:30 dnia 23.10.2018
Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar powiaty: buski, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, starachowicki, staszowski
Ważność od godz. 20:00 dnia 23.10.2018 do godz. 22:00 dnia 24.10.2018
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,
w porywach do 80 km/h z zachodu w nocy skręcający na północno-zachodni.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (6 powiatów) od 20:00/23.10 do 22:00/24.10.2018 prędkość do 40 km/h, porywy do 80 km/h, W, NW. Dotyczy powiatów: buski,
opatowski, ostrowiecki, sandomierski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar powiaty: jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, włoszczowski
Ważność od godz. 17:00 dnia 23.10.2018 do godz. 18:00 dnia 24.10.2018
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu w nocy skręcający na północno-zachodni.

 

Więcej artykułów…