Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KONTENERÓW KP-7

  Rytwiany, dnia 27.10.2008r.
Oś. 7062/15/08

OGŁOSZENIE

 o sprzedaży kontenerów KP-7


Urząd Gminy w Rytwianach ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 70 szt. kontenerów KP-7 (metalowych) używanych.
Cena wywoławcza za 1 szt. wynosi 1. 500,00 zł (brutto).
Stan kontenerów – dobry. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 27.10.2008r. do 06.11.2008r. na placu Gminnej Spółdzielni w Rytwianach, ul. Szkolna 46.
Przed przyjazdem należy kontaktować się z Kierownikiem Gminnego Zakładu Komunalnego w Rytwianach P. Piotr  Błąk : tel. 501 321 418.
Odbiór kontenerów nastąpi na koszt Oferenta.
Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 w zamkniętej kopercie , należy składać w terminie do dnia 07.11.2008r. do godz. 10.00 na adres: Urząd Gminy Rytwiany, ul Staszowska15, 28-236 Rytwiany lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Rytwiany,  pok. 13.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2008r.  w sali nr 3 o godz. 10.15.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną ceną za 70 szt. kontenerów jw.

Pobierz treść ogłoszenia i załącznik-wzór

 

Więcej artykułów…