Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany - informacja

Informuję, że prowadzone są prace odbiorowe na zadaniu j.w. Komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Rytwiany nr 55/2018 z dnia 02.10.2018r. dokonuje m.in. oględzin w terenie wybudowanych oczyszczalni. Biorą pod uwagę, że nie zawsze obecny jest właściciel nieruchomości proszę o przekazywanie wszelkich uwag na temat działania przydomowych oczyszczalni do kierownika referatu Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska pana Dariusza Ciepieli. Dane do kontaktu: Urząd Gminy Rytwiany, pokój nr 34, telefon:158647939,
e-mail: dariuszciepiela@rytwiany.com.pl

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz
 

 

Więcej artykułów…