Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja o odbytej I sesji Rady Gminy

W dniu 21 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany odbyła się I sesja Rady Gminy Rytwiany wybranej na kadencję 2018-2023. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Mirosława Szewczyk wręczyła nowo wybranym radnym oraz nowo wybranemu Wójtowi Gminy Rytwiany zaświadczenia o wyborze. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu czternastu radnych złożyło stosowne ślubowanie . W sesji nie uczestniczyła radna Pani Dorota Saramak. Na Przewodniczącego Rady Gminy został wybrany Pan Jerzy Gwizdowski, natomiast Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Pan Krzysztof Janik. Następnie Pan Grzegorz Forkasiewicz złożył ślubowanie obejmując tym samym obowiązki Wójta Gminy Rytwiany.

Urszula Marczewska

Informacja-Gmina-Rytwiany
 

 

Więcej artykułów…