Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

ŚWIĘTOKRZYSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w KIELCACH
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
NA 2009 ROK
Planowane terminy przyjęcia do służby w Policji na terenie całego województwa świętokrzyskiego, w procedurze konkursowej:
w dniu 26 lutego 2009 r. w dniu 29 kwietnia 2009 r.
w dniu 2 lipca 2009 r.
w dniu 31 sierpnia 2009 r.
w dniu 26 października 2009 r.

Limity przyjęć w w/w terminach będą uzupełniane na bieżąco,
Postępowanie kwalifikacyjne wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji prowadzą: Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
- nie karany i korzystający z pełni praw publicznych
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. być przeniesionym do rezerwy. Fakt ten powinien być udokumentowany wpisem w książeczce wojskowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- Podanie o przyjęcie do służby w Policji (adresowane do Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach),
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i C)
- Życiorys napisany odręcznie,
- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
- Inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów lub określonych preferencji.
- Dowód osobisty (do wglądu),
- Książeczka wojskowa (do wglądu),

Komplet wymaganych dokumentów należy składać osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach ul. Seminaryjska 12, od wtorku do czwartku w godz. 1000 - 1400, pokój 20. Konsultacje - pokój 18, 20, tel. 041 349 1656 lub 041 349 1651.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:
na stronie internetowej Komendy Głównej Policji fwww.policja.pi/rekrutacja) oraz KWP w Kielcach (www.swietokrzyska.policja.qov.pl)
Złożone dokumenty nie będą odsyłane
Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. Nr 170, poz. 1202).

 

Więcej artykułów…